Kolektivní výzkum 2

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva III.

Projekt zahrnuje  výzkum a vývoj softwarových prostředků pro mapování vodních toků a výzkum mobilního mikrozdroje elektrické energie využívající vodní energii.

Projekt Kolektivní výzkum II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_079/0008827 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt má dva podprojekty:

Výzkum II. Software pro mapování
Cílem projektu je vytvoření metod, postupů a zpracovatelského SW pro efektivní kombinaci dat bezkontaktního mobilního měření terénu a měření dna povrchových vodních útvarů (morfologie toků a nádrží) tak, aby existovala co nejpřesnější a ucelená data o území využitelná v oblastech správy a údržby vodohospodářské infrastruktury včetně oblastí zajištění její bezpečnosti v obdobích hydrometeorologických extrémů.  


Výzkum II. Mobilní mikrozdroj Cílem projektu je vyvinout mobilní mikrozdroj elektrické energie pro napájení malé izolované elektrické sítě s celkovým příkonem řádu jednotek až desítek kilowatt (malá farma, (benzin, nafta) avšak s využitím v místě dostupné vodní energie jako obnovitelného zdroje.

Rok ukončení: 2019

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com