CREA Hydro&Energy INF

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva I.

Cílem projektu bylo rozšíření kapacit Centra výzkumu Brno v oboru vodního hospodářství.

Projekt CREA Hydro&Energy INF CZ.01.102/0.0/0.0/15_008/0002000 byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem řešení projektu sdílené infrastruktury bylo zajištění významného posunu v technologické vyspělosti v oboru technologií pro vodní hospodářství a obnovitelné zdroje energie, významný především v dnešním období změn klimatu, rizik sucha i bleskových povodní a na ně reagující strategie zvýšení bezpečnosti stávajících vodních staveb a výstavby nových nádrží.

Cílem projektu bylo:

1)  doplnění zařízení Centra pro výzkum CREA Brno (CVB) tak, aby bylo možné realizovat předložený projekt Výzkum a současně aby CVB mohlo pokrýt budoucí potřeby VaV aktivit členů klastru i dalších subjektů našeho oboru v regionu.2) Udržet vybavení klastru na úrovni umožňující spolupráci ve VaV a komunikaci s partnery pro realizované a připravované mezinárodní projekty.
Projekt byl ukončen v roce 2017.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com