Kolektivní výzkum 3

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva IV.

Název podprojektu: DATABÁZOVÝ SYSTÉM

Předmětem řešení projektu je vytvoření nového inovativního nástroje pro vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti řízení realizace vodních staveb.

Cílem tohoto projektu je:

  • Kvalitativní posun v digitalizaci kontroly prováděných prací vytvořením univerzálního databázového informačního systému
  • Výzkum a vytvoření systému pro sběr, archivaci, analýzu, interpretaci a prezentaci dat
  • Vytvoření specializovaného SW pro on-line kontrolu

Rok ukončení: 2019

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com