Infrastruktura 3

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva IV.

Projekt Infrastruktura III. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011831

Projekt řeší problém rozšíření výzkumné kapacity Centra výzkumu Brno a to především v oblasti měřících zařízení pro výzkum a vývoj, software a hardware. Rozšíření výzkumných kapacit v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství bude řešeno prostřednictvím nákupu zařízení.

Rok ukončení : 2020

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com