Rozvoj klastru 2

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva IV.

Projekt Rozvoj klastru II. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011250

Projekt “Rozvoj klastru II” navazuje na předchozí projekty vytváření a základního rozvoje klastru CREA Hydro&Energy, jehož posláním je: a) provoz klastru; b) podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů spolku; c) podpora rozvoje oboru vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie a s nimi souvisejících oborů v ČR

Rok ukončení : 2019 

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com