Inspekce přehrad Derbendikhan

Předmětem projektu bylo posouzení bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla. Jednalo se o rozsáhlou inspekci jednotlivých částí vodního díla. Vlastní inspekce, zkoušky, měření a další průzkum probíhaly jak klasickým způsobem, tak za přítomnosti specializovaných profesí (potápěči, horolezci atd.). Nedílnou součástí celé akce byly komplexní prohlídky strojních technologických celků. V závěru projektu byla zpracována zpráva o nejzávažnějších zjištěních, navrhovaných opravách a doporučeních pro další provoz vodního díla.

Přehrada Derbendikhan leží na řece Diyala Sirwan přibližně 65 km jihovýchodně od Sulejmanie a 230 km severovýchodně od Bagdádu. Jedná se o víceúčelové vodní dílo. Přehrada je postavená v úzké soutěsce na vrstvách sedimentárních hornin, jako jsou jílovce, pískovce, vápence a další konglomeráty. Stavba přehrady začala v roce 1956 a dokončena byla v roce 1961. Celkový objem nádrže při normální provozní hladině 485,00 m n. m. je 3 000 mil m3 (cca 4 x větší než objem Orlické přehrady).

Více informací o projektu ve formátu PDF naleznete zde.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com