Panel konzultantů pro ministerstvo zemědělství a vodních zdrojů, Irák 2010 – 2013

Cílem projektu Panel konzultantů pro Ministerstvo zemědělství a vodních zdrojů Kurdské regionální vlády (MoAWR) bylo poskytovat konzultační služby v oborech:

  • inženýrská geologie
  • hydraulika
  • hydrotechnika
  • geotechnika

Severní Irák, jenž je pod správou Kurdské regionální vlády (KRG) v rámci Irácké federativní republiky, vynakládá velké úsilí na rozvoj své země směřovaný zejména na zajištění soběstačnosti ve  výrobě potravin a energií. S tím souvisí snaha o účelné využití dostupných vodních zdrojů nacházejících se na území pod správou KRG. Proto je v současné době na severu Iráku připravována a  realizována výstavba řady přehrad a souvisejících vodních děl jako závlahová zařízení a vodní elektrárny.

Kontrakt Panel konzultantů byl zahájen po vítězství v tendru vypsaném MoAWR. Na práci panelu konzultantů přímo v Iráku se v průběhu jednoho roku podílelo 10 expertů a podpůrný tým v  České republice. Celkově tým vypracoval 159 zpráv týkajících se 18 lokalit v severním Iráku. Nejrozsáhlejší zprávy se týkaly posouzení komplexních projektů vodních děl. Během panelu byly  dokončeny 2 přehrady, zahájeny stavby 4 přehrad a 12 přehrad bylo projekčně připravováno. Dále byla posuzována místa uvažovaných vodních děl (site visits) z hlediska předložených zpráv  nebo stavby vodních děl v různém stupni rozpracovanosti. Část zpráv se týkala doporučení či stanovisek ke konkrétním technickým problémům na jednotlivých vodních dílech. V případě, že to  bylo zákazníkem shledáno užitečným, byly k vybraným problémům organizovány workshopy pro pracovníky MoAWR a stavební dodavatele. Kromě prací týkajících se přímo vodních děl  vypracovávali pracovníci Panelu konzultantů také stanoviska k posudkům jiných odborníků.

Po ukončení projektu pokračují čeští experti v konzultační činnosti při výstavbě 3 nových přehrad na severu Iráku. 

Více informací o projektu ve formátu PDF naleznete zde.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com