NCA

Návrh projektu v reakci na výzvu Mezinárodního Visegrádského Fondu

CREA Hydro & Energy společně s Národní klastrovou asociací (NCA) předložili návrh projektu v reakci na výzvu Mezinárodního Visegrádského Fondu.


V návaznosti na úspěch projektu V4CLUSTERS byl navržen nový projekt “Unlocking the cluster potential of the interregional cooperation between the V4 and ASEAN”(V4-ASEAN) v rámci výzvy Visegrádské strategického programu (Strategické granty).


Cílem projektu je koordinace internacionalizačních aktivit klastrů a nová infrastruktura spolupráce společného zastoupení V4 pro zvýšení viditelnosti a hospodářského vlivu Visegrádské skupiny v klíčových zemích ASEAN.


V4ASEAN projekt propojuje témata klastrový internacionalizace a hospodářského rozvoje států V4 s teritoriálním zaměřením na nové trhy ASEAN. V podstatě, V4ASEAN se očekává, že připraví půdu pro V4 klastrových organizací a jejich členů společnosti na trh ASEAN. V podstatě, od projektu V4ASEAN se očekává, že připraví půdu pro klastry V4 a jejich členy na trhu ASEAN. CREA přijala rolu řízení akcí v oblasti internacionalizace a taktéž vytvoření bilaterální společné reprezentace pro V4 na základě česko-filipínského modelu spolupráce.


Společně s CREA a NCA, partneři projektu jsou Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development (Polsko), Hungarian National Alliance of Innovative Cluster (Madarsko), Únia klastrov Slovenska (Slovensko). 

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com