Přehrada Duhok Dam

Rehabilitace vodárenského systému

Přehrada Duhok postavená v roce 1988, je jednou ze středně velkých přehrad se nachází na řece Rubar Duhok 2 km severně od centra města Duhok. Hlavní i kazetové hráze jsou zemní výplně se středním jílovým jádrem následované jednou vrstvou filtru na obou stranách a podepřenou pískovým a štěrkovým obalem. Pro zemědělské účely byl navržen zavlažovací systém pro zemědělské oblasti odhadované na 15 000 tisíc hektarů, která  se nachází v oblasti západně od města Duhok.

Stavba hráze byla zahájena v roce 1980 a byla dokončena v roce 1988. Zavlažovací projekt nebyl využíván podle návrhu z mnoha důvodů, včetně poškození konstrukcí, zejména potrubí, které dodávají vodu do zemědělských polí, během intifády. Kromě toho došlo k expanzi do města Duhok a distribuce zemědělské půdy občanům ji přeměnila na obytné oblasti.

Pro celé město Duhok existují tři zdroje pitné vody. Kromě přehradního jezera je to podzemní voda (studny a prameny) a vodovodní potrubí z Khrabdeemu.

Studie proveditelnosti popisuje možnosti zlepšení systému zásobování pitnou vodou třemi způsoby:

          – Zlepšení kvality vody návrhem úpravny vody

          – Zlepšení energetické účinnosti instalací vodní elektrárny

          – Zlepšení kvality vody instalací čistíren odpadních vod. 

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.Informační leták k projektu je dostupný zde.

ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com