AOP4Water

Recyklace vody v průmyslových odvětvích s vysokou spotřebou vody za využití AOP technologií

V projektu AOP4Water je ověřováno využití ozonu v kombinaci s dalšími pokrokovými oxidačními procesy (peroxid vodíku, UV záření a ultrazvuk) a následným biologickým čištěním pro čištění průmyslových a komunálních odpadních vod s cílem umožnit recyklaci takto vyčištěných vod v papírenském a textilním průmyslu a významně tím přispět ke snížení provozních nákladů. Další nespornou výhodou bude i snížená produkce kalů a potenciálně nebezpečných a toxických látek. Toto jsou předpoklady k širšímu uplatnění navrhované technologie v řadě průmyslových výrob a ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen textilních a papírenských podniků na trhu.

V projektovém konsorciu jsou zastoupeni partneři z Německa (Papiertechnische Stiftung), Belgie (CELABOR), Slovinska (Gospodarska zbornica Slovenije, Univerzita v Ljubljani a Institut za Vode Republike Slovenije) a České republiky (CREA Hydro&Energy, o.s. a AQUA PROCON s.r.o.). Projekt se realizuje v rámci programu ERA – NET /CORNET. CORNET je iniciativou Evropské unie, která spojuje výzkumné a inovační programy z třinácti evropských zemí/regionů v rámci programu ERA – NET. Účast českého partnera na výzkumných aktivitách bude podporována z programu Spolupráce-Klastry Ministerstva průmyslu a obchodu.

Závěrečná zpráva je ke stažení na webových stránkách projektu: http://www.cornet-aop4water.eu/fileadmin/PTS/APO4WATER/Dokumente/AOP4Water_report.pdf

Řešení projektu: leden 2011 až červen 2013.

Více informací lze nalézt na webových stánkách projektu www.cornet-aop4water.eu/ a u kontaktní osoby klastru Ing. Radky Pešoutové, MSc (pesoutova@creacz.com).

Informace o projektu ve formátu PDF naleznete zde.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com