ALBAPRO

Využití kolonií mikrořas a bakterií pro čištění odpadních vod a produkci biomasy

Hlavní inovací projektu je ověření a uplatnění konceptu čištění odpadních vod za využití kolonií mikrořas a bakterií v podmínkách reálného testovacího media s následným zhodnocením vytvořené biomasy pro produkci bioplynu. Výrazným technologickým přínosem projektu je ověření laboratorně odzkoušených postupů a jejich odzkoušení v cílových průmyslových odvětvích (papírenský a potravinářský průmysl, komunální čistírny odpadních vod). Implementací navržených řešení se u podniků cílových odvětví očekávají výrazné úspory nákladů na čištění odpadních vod a následné likvidace kalů, ale zároveň možnosti generování zisků zhodnocením přebytečné biomasy pro výroby bioplynu. Bude také vytvořen potenciál pro řadu podniků ve vodním hospodářství a v sektoru biotechnologií a obnovitelných zdrojů energie.

Projekt se realizuje v rámci programu ERA-NET /CORNET. CORNET je iniciativou Evropské unie, která spojuje výzkumné a inovační programy z třinácti evropských zemí/regionů v rámci programu ERA-NET. Účast českého partnera na výzkumných aktivitách bude podporována z programu Spolupráce-Klastry Ministerstva průmyslu a obchodu.

Řešení projektu: leden 2013 až prosinec 2014.

Pro více informací kontaktujte Ing. Radku Pešoutovou, MSc (pesoutova@creacz.com). Prezentace výsledků projektu je ke stažení zde.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com