NATUREEF

COSME: Clusters Go International

NATUREEF, European Cluster Partnership, je síť clusteru, která byla vytvořena s cílem rozvíjet a provádět společnou strategii posílení meziodvětvové spolupráce a usnadňující internacionalizaci malých a středních podniků v oblasti efektivního využívaní přírodních zdrojů.

Předložený projekt je zaměřen na efektivní využívaní přírodních zdrojů v cílových zemích regionech jako Jižní Amerika, Asia a ASEAN, které byly vybrány v souladu s členy konsorcia Natureef. Tohoto cílu chce dosáhnout prostřednictvím podpory malých a středných podniků kteří mají zájem o proniknutí na trhy cílových teritorií a jich následnou internacionalizaci. Projekt má také za cíl zlepšení spolupráce výzkumných a vývojových organizací s aktéři se třetích zemí.  Navíc, projekt posílí spolupráci mezi klastry a členi SMEs jako výsledek B2B střetnutí, interakci v pracovních skupinách a prostřednictvím sítě Natureef na mezinárodní úrovni.


Doba trvání projektu se předpokládá na 24 měsíců a pracovní plán projektu se skládá ze čtyř pracovních balíčků (WP). CREA je lídrem jednoho z nich, konkrétně Integration of Business Agendas WP integraci obchodních agend WP, který je zaměřen na lepší porozumění jednotlivých cílových ekosystémů třetích zemí a možných synergií v rámci SMEs se zvláštním zaměřením na rozvoj a aplikovatelnost priorit NRE. 

Mimo CREU, Natureef konsorcium se skládá z devíti předních evropských klastrů působících v oblasti NRE jako Biomastec (Německo), FEMAC (Španělsko), Green Synergy (Bulharsko), INNOSKART (Maďarsko), INBIOM (Dánsko), AGROCLUSTER (Portugalsko), Green Chemistry (Polsko), VEGEPOLYS (Francie) a Green Chemistry  (Polsko). 

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com