CREA Hydro&Energy – Internacionalizace klastru

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva I.

Projekt CREA Hydro&Energy CZ.01.102/0.0/0.0/15_009/0001375 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu byla prezentace klastru v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Předmětem řešení projektu byla internacionalizace klastru na základě zpracované studie proveditelnosti v souladu se studií strategie internacionalizace a realizace aktivit k dosažení stanovených cílů.

Cíle projektu dané studií proveditelnosti:

– Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů spolku

– Podpora rozvoje oboru v ČR a v dalších teritoriích zájmu

– Rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru


Oborem se rozumí veškeré činnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství a činnosti související.Strategie internacionalizace klastru CREA Hydro&Energy vychází z teoretické části Studie internacionalizace – Analýza a metodika a využívá metodických dokumentů Evropské komise. Zpracování, přijetí a implementace Strategie internacionalizace bylo pro klastr CREA Hydro&Energy jedním z klíčových předpokladů a podmínek dalšího úspěšného rozvoje.
Projekt byl ukončen v roce 2017.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com