CREA Hydro&Energy – Rozvoj klastru

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva I.

 Projekt CREA Hydro&Energy – Rozvoj klastru CZ.01.102/0.0/0.0/15_012/0001376 byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu byl rozvoj služeb klastru a regionální spolupráce. 
Předmětem řešení projektu byl rozvoj klastru na základě zpracované studie proveditelnosti v souladu se strategií klastru a realizace aktivit k dosažení stanovených cílů. 

Hlavní aktivity zajišťované klastrem na dobu trvání projektu:

– Rozšiřování klastru, portfolia produktů a služeb poskytovaných klastrem

– Networking, mezioborová spolupráce a spolupráce s jinými klastry

– Sdílení a transfer znalostí

– Iniciace nových projektů z jiných zdrojů včetně komerčních projektů

– Rozvoj lidských zdrojů

– Marketing a propagace v tuzemsku

Cíle projektu byly splněny a projekt přispěl k dalšímu posunu již tak vysoké úrovně rozvoje klastru CREA Hydro&Energy.

Projekt byl ukončen v roce 2017.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com