Rozvoj klastru 6

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva VI.

Projekt OPPIK: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_315/0018822


Projekt “Rozvoj klastru 6” navazuje na předchozí projekty vytváření a základního rozvoje klastru CREA Hydro&Energy, jehož posláním je :

a) provoz klastru

b) podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Spolku

c) podpora rozvoje oboru vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie a s nimi souvisejících oborů v ČR


Projekt zajišťuje rozvoj klastrové organizace ve stadiu zralosti a vytváření všestranného zázemí pro plnění poslání klastru.


Termín : 1.3.2020 – 30.12.2022

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com