Kolektivní výzkum 6

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva VI.

Výzkumný projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018826


Výzkumný projekt řeší úkoly problematiky vodního hospodářství, a to v podprojektu zaměřeném na výzkum a vývoj v oblasti protiabrazních technologií, konkrétně vlnolamů instalovaných v tělese vodní nádrže. Projekt využívá infrastrukturu pořízenou z předchozích projektů sdílené infrastruktury.


Termín : 1.5.2020 – 31.5.2023

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com