Monitorovací zařízení pro přehrady Derbandikhan a Dokan, Irák 2009 – 2011

Po více jak 50-ti letém provozu vodních děl se prokázalo, že současná zařízení pro měření a sledování technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) se stala nevyhovující a to z hlediska rozsahu i jeho funkčnosti. Účelem projektu byla modernizace monitorovacích systémů TBD a zvýšení bezpečnosti vodních děl. Cílem projektu byla rekonstrukce, modernizace a rozšíření monitorovacího systému na dvou stávajících přehradách Dokan a Derbandikhan. Předmětem zakázky bylo vypracování projektu, dodávka monitorovacích zařízení, jejich instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy díla. 

Derbandikhan Dam

Zařízení TBD byla rozšířena o nové vztlakoměrné vrty v injekčních chodbách a na sesuvném území na levém břehu. Pro sledování pohybu sesuvů byla sesuvná území vybavena novými inklinometrickými vrty. Vybraná zařízení byla vybavena novými snímači s automatickým přenosem dat do řídící místnosti. Celková síť monitorovacího systému je rozdělena na 6 oblastí. Každá lokalita je vybavena samostatným datalogrem pro odečet, sběr a ukládání dat. Datalogry jsou propojeny do řídící místnosti, kde jsou všechna data zpracovávána, ukládána a vyhodnocována. Celkově bylo dodáno a instalováno cca 50 strunových snímačů různých typů (roztahoměry, teplotní čidla, tlaková čidla a čidla měření průsaků).

Dokan Dam

Zařízení TBD byla rozšířena o nové inverzní kyvadlo v injekční chodbě. Původní zařízení byla vybavena novými snímači s automatickým přenosem dat do řídící místnosti. Celková síť monitorovacího systému je rozdělena na 3 oblasti. Dvě lokality jsou vybaveny samostatným datalogrem pro odečet, sběr a ukládání dat. Datalogry jsou propojeny do řídící místnosti, kde jsou všechna data zpracovávána, ukládána a vyhodnocována. Poslední lokalita je vybavena nezávislými datalogry pro jednotlivé sestavy čidel. Data z datalogrů jsou manuálně transportována do řídící místnosti. Celkově bylo dodáno a instalováno cca 50 snímačů různých typů (roztahoměry, teplotní čidla, tlaková čidla, čidla měření průsaků a telependulum).

Více informací o projektu ve formátu PDF naleznete zde.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com