Ukončený semestr projektu iWATERMAP

Projekt iWATERMAP z program INTERREG Europe aktuálně ukončuje 4. semestr svého průběhu. Partneři z Nizozemí, Lotyšska, Rumunska, Portugalska, Španělska, Řecka a České republiky se společně podílí na zlepšení inovační politiky pro navýšení kritické úrovně rozvoje inovačních ekosystémů v odvětví vodohospodářských technologií. Za Českou republiku je projekt řešen v rámci spolupráce klastru CREA, Mendelovy univerzity v Brně a Jihomoravského kraje.

V rámci projektu byly dosaženy první hmatatelné výsledky, konkrétně se jedná o vypracování 3 verzí cestovních map pro oblasti lidských zdrojůinternacionalizace a rozvoje kritické masy. V návaznosti na cestovní mapy byl v současnosti dokončen 1. draft Akčního plánu, který konkretizuje a stanovuje jednotlivé cíle pro region Jihomoravského kraje. Mezi dílčí dokumenty projektu patří i tzv. regionální Self-assessment pro Jihomoravský kraj, který mapuje a hodnotí hlavní výzvy a cíle pro regionální inovační strategie a identifikuje témata, vhodná k následnému řešení v rámci regionální politiky.

Vzhledem k světovému stavu a pandemické situaci COVID-19 nebylo možné tento semestr uskutečnit plánované projektové setkání v Portugalsku, které bylo plánováno na duben 2020. Projektové setkání se operativně uskutečnilo  formou webináře dne 22. 4. 2020. Online meetingu se zúčastnil celý CZ projektový tým, spolu se zástupci Mendelovy univerzity v Brně. V rámci meetingu byl řešen aktuální vývoj projektu, management, projektové dosavadní výstupy a v neposlední řadě zpracování Akčních plánů.

Vzhledem k příznivé pandemické situaci v ČR bylo možné uskutečnit regionální setkání projektového týmu, s ohledem na aktuální nařízení vlády. Setkání se uskutečnilo v sídle společnosti GEOtest. Účastníkům byly představeny jednotlivé cestovní mapy a jejich ikonografické zpracování, navazující akční plán, shrnut byl aktuální vývoj projektu.

Ikonografika jednotlivých cestovních map:

Tisková zpráva za ukončený 4. semestru projektu je ke stažení zde.
Více informací o projektu je k nalezení na projektové webové stránce https://www.interregeurope.eu/iwatermap/.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com