Návštěva filipínského prezidenta posílila českou spolupráci v Indo-pacifickém regionu

16. března 2024

Ve dnech 13. až 15. března 2024 navštívil českou republiku Ferdinand Romualdez Marcos Jr., prezident Filipínské republiky, doprovázený svou manželkou. Cílem návštěvy bylo posílit angažovanost České republiky v oblasti Indo-pacifikém regionu. Hlavními tématy jednání byla podpora podnikání a bilaterální obchod. Potenciální oblasti spolupráce zahrnovaly zemědělství, potravinářský průmysl, nakládání s odpady a správu vodních zdrojů.

Slavnostní večeře a následného obchodního fóra se zúčastnili pan Ing. Břetislav Skácel, manažer klastru CREA Hydro&Energy, z.s., a doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com