V březnu jsme přivítali návštěvu z finského klastru EnergyVaasa a posílili naši spolupráci

15. března 2024

V březnu navštívil náš klastr Johan Wasberg z finského klastru EnergyVaasa. Jeho návštěva navazovala na společná setkání během akcí organizovaných Evropskou platformou pro klastrovou spolupráci (ECCP). Konkrétně se jednalo o akce Clusters Meet Regions v Praze a Cluster Booster Academy.

Během prvního setkání v Praze jsme si navzájem představili činnosti a aktivity našich klastrů a během akademie, která byla zaměřena na rozvoj klastrové strategie, inovaci business modelů, design thinking a přípravu akčních plánů, jsme si sdíleli příklady dobré praxe při správném nastavení klastrové strategie a efektivních nástrojů pro klastrovou spolupráci.

Jeho návštěva v Brně prohloubila již tak dobré vztahy a posílila oboustrannou spolupráci.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com