EXPO Voda v krajině se bude konat 21. března 2024

16. února 2024

EXPO Voda v krajině se uskuteční při příležitosti světového dne vody. Jeho cílem je představit propojení výzkumu a inovací a praxe ve vodním hospodářství, resp. jejich akceleraci v posledním období vyvolanou zejména důsledky dopadů klimatické změny a zvýšeným zájmem veřejnosti o problematiku nakládání s vodami.

Na akci se představí výzkumné organizace a vysoké školy, stejně jako firmy působící dominantně v Jihomoravském kraji a jeho okolí. Na stáncích jednotlivých vystavovatelů, resp. prostřednictvím praktických ukázek a video prezentací se návštěvníci budou moci seznámit s aktuálním trendy ve vodním hospodářství v České republice, resp. v odborném a geografickém dosahu vystavovatelů.

Akce je určena především zástupcům odborné veřejnosti, státní správy a samosprávy, správců toků či vzdělávacích institucí v oboru a studentům.

Místo a den konání:
čtvrtek, 21. března 2024 od 9:00 – do 12:00
Laboratoř vodohospodářského výzkumu (vstup je vyznačen na plánku níže)
Fakulta stavební VUT v Brně
Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

Předběžný program:

9:00 Zahájení
9:20 Otevření EXPA
9:30 – 12:00 prezentace zúčastněných institucí v prostorách laboratoře vodohospodářského výzkumu
10:00 praktická ukázka hydraulických modelů ve speciální laboratoři
10:30 představení výsledků výzkumu (digitální dvojče, přepracování sedimentů, model odtoku dešťových vod) – přednášková místnost
11:30 praktická ukázka hydraulických modelů ve speciální laboratoři
12:00 Ukončení EXPA

Seznam zúčastněných institucí:

 • Mendelova univerzita v Brně
 • Vysoké učení technické v Brně
 • CREA Hydro&Energy
 • Vodní díla – TBD a.s.
 • GEOtest, a.s.
 • Designtec s.r.o.
 • Český hydrometeorologický ústav
 • AQUA PROCON, s.r.o.
 • Povodí Moravy
 • HG Partner, s.r.o.
 • Kavyl spol. s.r.o.
 • ​​​​​​​VZD INVEST s.r.o.
 • ABO Valve, s.r.o.
 • VÚV TGM​​​​​​​
 • Jihomoravský kraj
 • URGA, s.r.o.
 • AdMaS
 • Střední průmyslová škola stavební v Brně
 • Aquatis a.s.

Po celou dobu konání EXPA bude zajištěno drobné občerstvení. Vstup na akci je možný i bez předchozí registrace a je zdarma.

Vstup na EXPO Voda v krajině

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com