V prosinci klastr uspořádal workshop na téma technologického předvídání

14. prosince 2023

Minulý týden klastr CREA uspořádal ve Křtinách workshop zaměřený na Technologický Foresight a Inovace ve vodním hospodářství.

V první části představil Jan Čermák z Asociace pro Vodu v Krajině účastníkům přístup foresightu, a vysvětlil související pojmy jako scénáře a megatrendy. Následně shrnul současný stav využívání foresightu nejen v České republice ale i celosvětově.

Druhá část zahrnovala panelovou diskusi o aktuálních trendech a praktickou aplikaci foresightu v našem prostředí s příspěvky od Petra Vymlátila (DESIGNTEC s.r.o.), Petra Kupce (Mendelova univerzita v Brně), Zbyňka Zachovala (Vysoké učení technické v Brně), Petra Janála (Český hydrometeorologický ústav), Lubomíra Procházky (GEOtest, a.s.) a Lukáše Dokulila (VZD INVEST s.r.o.).

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com