CREA se zúčastnila řídícího výboru projektu euWater4i-SD v Plovdivu

27. dubna 2023

Partneři projektu euWater4i-SD

Partneři projektu euWater4i-SD, který podporuje MSP v internacionalizaci, měli příležitost setkat se tváří v tvář 19. a 20. dubna 2023 v Plovdivu v Bulharsku u příležitosti čtvrtého zasedání řídícího výboru euWater4iSD.

Dvoudenní zasedání se konalo v Plovdivu, středověkém městě, kde sídlí bulharský partner Green Synergy Cluster. Během setkání byly projednány všechny pracovní balíčky euWater4i-SD, se zvláštním zaměřením na pracovní balíček 4: implementace programu internacionalizace pro malé a střední podniky, který byl zahájen v říjnu 2022.

Tyto dva dny umožnily zhodnotit veškerou dosud vykonanou práci a veškerou práci, která ještě zbývá do konce projektu v září 2024. V příštích několika měsících proběhne několik důležitých akcí projektu, jako je online školení na téma jak na internacionalizaci do zahraničí v Latinské Americe, nebo také obchodní mise do Bolívie a B2B mise do Keni.

Toto osobní setkání bylo důležité pro koordinaci a spolupráci partnerů a bude potenciálně obnoveno v říjnu 2023 na francouzském veletrhu „Pollutec“ v Lyonu, kde euWater4i-SD uspořádá B2B akci pro evropské MSP.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com