Obchodní mise euWater4i-SD do Bolívie, která probíhala od 29. května do 1. června 2023, byla úspěšná!

22. června 2023

Projekt si klade za cíl pomoci evropským malým a středním podnikům s internacionalizací v Latinské Americe a východní Africe. Bolívie je jednou z cílových zemí.

euWater4i-SD začala v září 2021 a během roku byla provedena několik analýz, které tvořily základ společné strategie konsorcia pro internacionalizaci. Ve druhé fázi byla uskutečněna tato obchodní mise, která měla za cíl podpořit naše malé a střední podniky v rozvoji jejich aktivit na latinskoamerickém trhu. Mise byla strukturována tak, aby jim pomohla získat přístup k jednáním s vysokými zástupci a potenciálními obchodními partnery

Během mise v La Pazu provázely společnosti CREA Hydro&Energy (český partner) a France Water Team (francouzský partner) 4 malé a střední podniky (dva z Francie a dva z České republiky) a poskytly jim finanční podporu ve výši 1 500 € na podnik. Tato částka měla pokrýt (část) nákladů na cestování a ubytování.

4 evropské malé a střední podniky – ABO Valve (CZ), Condorchem Envitech (FR), Fonto de Vivo (FR) a Strojírny Brno (CZ) – se zúčastnily 4 vysokých setkání s:

  • Ekonomickým oddělením Francouzské ambasády v Bolívii
  • Světovou bankou
  • Fonplatou
  • a Interamerickou rozvojovou bankou.

Všichni byli také pozváni na networkingový koktejlový večer na rezidenci Francie v Bolívii za přítomnosti paní Hélène Roos, velvyslankyně Francie v Bolívii, večer v pondělí 29. května.

Během mise měly podniky také možnost zúčastnit se dvou přizpůsobených akcí typu B2B, které byly společně uspořádány s Bolivijskou národní obchodní komorou a Bolivijskou národní komorou průmyslu, aby se setkaly s potenciálními obchodními partnery.

První událost, ve spolupráci s Národní obchodní komorou, přivedla 18 bolivijských účastníků, včetně zástupců největších veřejných a soukromých společností v odvětví vody v zemi, stejně jako zástupců místních orgánů a služeb. Druhá událost, ve spolupráci s Národní komorou průmyslu, přivítala 22 bolivijských účastníků, zastupujících hlavní místní průmysly, konzultační služby, laboratoře a farmaceutický průmysl, stejně jako některé zástupce místních orgánů a veřejných služeb.

Úspěch této mise je přímým potvrzením našich malých a středních podniků:

“Díky euWater4i-SD – obchodní misi v La Pazu (Bolívie), která nám umožnila sdílet v různých kontextech obchodní příležitosti podle potřeb vyjádřených různými účastníky.

Díky této zkušenosti jsme dokázali prokázat potřebu a zájem několika aktérů, včetně CAF a IDB, které vyjádřily příležitost začlenit naše technologie do budoucích projektů a projektů v průběhu realizace, stejně jako identifikovat obchodní partnery jako konzultanty s výchozími informacemi pro formulaci budoucích projektů.

Závěrem nás tato zkušenost zanechává velmi spokojenými s rozsahem programu, který organizovala euWater4i-SD, Francouzská ambasáda v Bolívii a Business France, což představuje výzvu obchodovat v Bolívii nyní a v budoucnu v rámci této oblasti.

V současné době jednáme o spojenectví s francouzskou firmou, která se zúčastnila mise, abychom zhodnotili strategie, které nám umožní optimalizovat finanční, technické a obchodní zdroje za účelem vybudování společného zastoupení a v budoucnu možnosti otevření dceřiné společnosti.”

Cesar ARANDA | Manažer pro Latinskou Ameriku společnosti Fonto de Vivo

Partneři projektu euWater4i-SD jsou zvláště vděční za podporu, kterou obdrželi od Francouzské ambasády a Business France v této misi. Naše díky také směřují k našim malým a středním podnikům za jejich zapojení.

Dalším krokem je pokračovat v provádění konkrétních akcí zaměřených na malé a střední podniky.

(převzato a přeloženo z https://clustercollaboration.eu/content/euwater4i-sd-trade-mission-bolivia-report-and-testimonials-smes)

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com