Ukončení projektu iWATERMAP a monitoring akčního plánu

5. dubna 2023

Projekt iWATERMAP se blíží ke konci. Cílem projektu bylo zlepšení inovačních politik pro posílení kritické masy vývoje inovačních ekosystémů v odvětví vodních technologií. Dosažení kritické masy v inovacích umožňuje partnerským regionům v budoucnu růst vlastní silou v rozvoji inovací, čímž se vytváří podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti a růstu zaměstnanosti v regionech.

Klastr CREA Hydro&Energy zastupoval v projektu Jihomoravský kraj. V rámci projektu proběhlo sebehodnocení regionu a byly zpracovány cestovní mapy, které ukazovaly současný a budoucí stav rozvoje kritické masy, lidských zdrojů a internacionalizace v regionu. Cestovní mapa regionu JMK je ke stažení níže.

V rámci projektu byl zpracován akční plán, který byl v udržitelné fázi projektu implementován. V akčním plánu se klastr CREA zavázal k vytvoření Centra odborné vzdělanosti Voda v Krajině. Toto centrum bylo založeno a oficiálně zapsáno do veřejného rejstříku v březnu 2023. Druhou akcí bylo uspořádání mezinárodní konference EXPO Water in Landscape, která se konala dne 21. a 22. března ve Křtinách. První den proběhla odborná konference na téma hydrologie a sucho, odborné vzdělávání a chytrá řešení pro vodu. Druhý den se konal výjezd a praktické workshopy pro studenty. Foto z konference je níže.

Konference EXPO WiL
Konference EXPO WiL

V rámci udržitelné fáze projektu iWATERMAP došlo k úspěšné implementaci akčního plánu a k posílení kritické masy v regionu. V současné době klastr pokračuje v posilování inovačního ekosystému realizací projektů CircInWater, PoVE Upscaling a Water4All.

Pro více informací kontaktujte koordinátora projektu iWATERMAP Kristiána Celého na emailu: cely@creacz.com

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com