Mezinárodní konference EXPO Water in Landscape

22. března 2023

V úterý 21. března jsme společně s Mendelovou univerzitou v Brně a Jihomoravským krajem uspořádali 1. Mezinárodní konferenci EXPO Voda v krajině ve Křtinách. Konference se konala pod záštitou hejtmana JMK Jana Grolicha a zúčastnil se jí náměstek hejtmana Jan Zámečník. Konference byla věnována tématům hydrologie a sucha, odbornému vzdělávání a chytrým řešením vody.

V první části Petr Janál z Českého hydrometeorologického ústavu představil monitorovací a varovný systém před suchem, Jan Oprchal z GEOtestu ukázal aplikaci modelu živé krajiny pro adaptaci krajiny na změnu klimatu a David Veselý představil aktivní přístup Povodí Moraví k výzvě sucha.

Ve druhé části popsal Pieter Hoekstra z CIV Water systém odborného vzdělávání ve Frísku a Petr Kupec z Mendelovy univerzity v Brně praktické vyučování s využitím Živé laboratoře v lese.

Poslední část byla zaměřena především na digitalizaci ve vodním hospodářství, kdy Jiří Hodák z VODNÍ DÍLA – TBD představil digitální dvojče přehrady a Milan Fischer z CzechGlobe digitální dvojče povodí Dyje – posouzení dopadů změn využití krajiny, klimatu změny a adaptační opatření.

Konference se konala jako výstup akčního plánu projektu iWATERMAP a byla finančně podpořena z programu OP PIK a Jihomoravského kraje.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com