Voda v krajině – centrum odborného vzdělávání, z.s.

16. srpna 2023

Na začátku letošního roku proběhla na MENDELU ustavující členská schůze spolku „Voda v krajině – centrum odborného vzdělávání, z. s.“. Spolek byl zapsán do rejstříku na konci března a sídlí na MENDELU. Založení centra se zúčastnili zástupci Mendelovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, klastru CREA Hydro&Energy, Střední průmyslové školy stavební Brno a školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. Centrum má ambici primárně sdružovat osoby či organizace zainteresované v oblasti vodního hospodářství; členem se tak může stát fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba podnikající na území ČR. 

Spolek je koncipován jako nezisková organizace za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora inovativních řešení ve vzdělávání v oblasti hospodaření s vodou v krajině a osvětová činnost v udržitelném řízení vodních zdrojů. Jedná se tedy nejen o vzdělávací, ale zároveň o komunikační platformu v oboru vodního hospodářství a souvisejících oborů. Cílem bude vytvoření centra přesahujícího rámec oficiálních vzdělávacích struktur se zapojením široké odborné veřejnosti včetně orgánů státní správy.

Přihlášku je dle stanov možné zaslat k rukám předsedy spolku, doc. Ing. Martina Klimánka, Ph.D. na adrese: vodavkrajine.spolek@gmail.com. O přijetí nového člena potom rozhoduje výbor spolku.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com