CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

CREA Hydro&Energy, z.s.

je klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol

působících v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizacích projektů v ČR i ve světě.

CREA Hydro&Energy, z.s. spolupracuje s velkými českými i nadnárodními společnostmi, využívá nejmodernějších technologií a know-how v oboru a podílí se na jeho tvorbě a předávání v rámci mezinárodní spolupráce. Klastr poskytuje odborné studie, školení zahraničních expertů a konzultace v oboru pro česká
i zahraniční ministerstva a další instituce v rámci rozvojové spolupráce, programu Aid for Trade i vlastních komerčních projektů.

CREA Hydro&Energy, z.s. je členem Národní klastrové asociace, Českého přehradního výboru a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, podílí se na činnosti platformy pro čisté technologie a skupiny pro udržitelné technologie. Její členové jsou členy mezinárodních asociací jako ICOLD (International Commission on Large Dams), ESHA (European Small Hydropower Association) a dalších. CREA Hydro&Energy, o.s. je také členem evropského klastrového partnerství NATUREEF. 

CREA Hydro&Energy, z.s je od roku 2015 držitelem certifikátu „European Cluster Excellence Initiative Gold Label Certificate“. Zlatá známka, která byla klastru udělena, představuje ocenění klastru z pohledu uznání úrovně jeho profesionality, kvality řízení a úspěchu jeho činností. Jedná se o udělení první zlaté známky v České republice a v celé východní Evropě.  


Členové klastru