Archiv událostí klastru CREA

Prohlédněte si zajímavé události, kterých se náš klastr zúčastnil.

EXPO Voda v krajině při příležitosti světového dne vody se vydařilo

5. dubna 2024

EXPO Voda v krajině se uskutečnilo při příležitosti světového dne vody. Jeho cílem bylo představit propojení výzkumu a inovací a praxe ve vodním hospodářství, resp. jejich akceleraci v posledním období vyvolanou zejména důsledky dopadů klimatické změny a zvýšeným zájmem veřejnosti o problematiku nakládání s vodami. Na akci se představily výzkumné organizace a vysoké školy, stejně […]

více informací

Posilování vazeb: Obchodní mise České republiky do Vietnamu a na Filipíny

26. března 2024

V březnu jsme měli tu čest připojit se k obchodní misi do Vietnamu a na Filipíny, kterou vedl Marek Výborný, ministr zemědělství České republiky. Program mise byl nabit produktivními aktivitami, včetně obchodních fór, návštěv ministerstev a strategických partnerství s uznávanými vysokoškolskými institucemi, jako je Thuy Loi University v Hanoji a University of the Philippines v […]

více informací

Návštěva filipínského prezidenta posílila českou spolupráci v Indo-pacifickém regionu

16. března 2024

Ve dnech 13. až 15. března 2024 navštívil českou republiku Ferdinand Romualdez Marcos Jr., prezident Filipínské republiky, doprovázený svou manželkou. Cílem návštěvy bylo posílit angažovanost České republiky v oblasti Indo-pacifikém regionu. Hlavními tématy jednání byla podpora podnikání a bilaterální obchod. Potenciální oblasti spolupráce zahrnovaly zemědělství, potravinářský průmysl, nakládání s odpady a správu vodních zdrojů. Slavnostní […]

více informací

V březnu jsme přivítali návštěvu z finského klastru EnergyVaasa a posílili naši spolupráci

15. března 2024

V březnu navštívil náš klastr Johan Wasberg z finského klastru EnergyVaasa. Jeho návštěva navazovala na společná setkání během akcí organizovaných Evropskou platformou pro klastrovou spolupráci (ECCP). Konkrétně se jednalo o akce Clusters Meet Regions v Praze a Cluster Booster Academy. Během prvního setkání v Praze jsme si navzájem představili činnosti a aktivity našich klastrů a […]

více informací

EXPO Voda v krajině se bude konat 21. března 2024

16. února 2024

EXPO Voda v krajině se uskuteční při příležitosti světového dne vody. Jeho cílem je představit propojení výzkumu a inovací a praxe ve vodním hospodářství, resp. jejich akceleraci v posledním období vyvolanou zejména důsledky dopadů klimatické změny a zvýšeným zájmem veřejnosti o problematiku nakládání s vodami.Na akci se představí výzkumné organizace a vysoké školy, stejně jako firmy […]

více informací

V prosinci klastr uspořádal workshop na téma technologického předvídání

14. prosince 2023

Minulý týden klastr CREA uspořádal ve Křtinách workshop zaměřený na Technologický Foresight a Inovace ve vodním hospodářství. V první části představil Jan Čermák z Asociace pro Vodu v Krajině účastníkům přístup foresightu, a vysvětlil související pojmy jako scénáře a megatrendy. Následně shrnul současný stav využívání foresightu nejen v České republice ale i celosvětově. Druhá část […]

více informací

Oznámení o konání výběrového řízení na dodavatele služeb Coaching and Mentoring v rámci projektu euWater4i-SD !!!

27. listopadu 2023

Název: “Coaching and Mentoring” se zaměřením na internacionalizaci Kontraktor: CREA Hydro&Energy Uzávěrka nabídek: 31. března 2024 ve 12:00 SEČ Výběrové řízení je otevřeno pro všechny dodavatele. Více informací naleznete v přiloženém tenderu. Příjem nabídek byl ukončen. Subdodavatel byl vybrán na základě hodnotícího procesu.

více informací

V listopadu proběhlo v Paříži jednání řídícího výboru partnerství Water4All

21. listopadu 2023

V úterý 14. listopadu a ve středu 15. listopadu proběhlo zasedání řídícího výboru partnerství Water4All v Paříži. Setkání se za Českou republiku zúčastnily zástupci klastru CREA, Mendelově univerzity, Ministerstva životního prostředí a agentury TA ČR, která je národním lídrem v tomto partnerství. Partneři měli možnost společně konzultovat dosavadní pokrok v implementaci projektu a dosažení jednotlivých […]

více informací

Mise Water4All do Vietnamu

18. září 2023

Ve dnech 6. a 7. září jsme se jako součást projektu Water4All – Partnership zúčastnili konference Hydropower Asia 2023 pořádané magazínem Power Line, která se konala v Hanoji ve Vietnamu. Hlavním zaměřením konference bylo představení plánů a perspektiv zemí v oblasti vodní energetiky, včetně Laosu (Ministerstvo energetiky a dolů), Vietnamu (Deloitte), Malajsie (Tenaga Nasional Berhad), […]

více informací

Voda v krajině – centrum odborného vzdělávání, z.s.

16. srpna 2023

Na začátku letošního roku proběhla na MENDELU ustavující členská schůze spolku „Voda v krajině – centrum odborného vzdělávání, z. s.“. Spolek byl zapsán do rejstříku na konci března a sídlí na MENDELU. Založení centra se zúčastnili zástupci Mendelovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, klastru CREA Hydro&Energy, Střední průmyslové školy stavební Brno a školského zařízení pro environmentální vzdělávání […]

více informací

Návštěva ministryně zemědělství a vodních zdrojů Kurdské regionální vlády v Iráku

26. června 2023

V červnu jsme měli speciální návštěvu od paní Begard Talabaniové, ministryně zemědělství a vodních zdrojů Kurdské regionální vlády v Iráku. Paní ministryně navštívila Českou republiku na pozvání Ministerstva zemědělství. Společně s ministryní jsme navštívili přehradu Nové Mlýny a ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. jsme v Dolních Věstonicích představili klastr CREA Hydro&Energy.

více informací

Obchodní mise euWater4i-SD do Bolívie, která probíhala od 29. května do 1. června 2023, byla úspěšná!

22. června 2023

Projekt si klade za cíl pomoci evropským malým a středním podnikům s internacionalizací v Latinské Americe a východní Africe. Bolívie je jednou z cílových zemí. euWater4i-SD začala v září 2021 a během roku byla provedena několik analýz, které tvořily základ společné strategie konsorcia pro internacionalizaci. Ve druhé fázi byla uskutečněna tato obchodní mise, která měla […]

více informací

CREA se zúčastnila řídícího výboru projektu euWater4i-SD v Plovdivu

27. dubna 2023

Partneři projektu euWater4i-SD, který podporuje MSP v internacionalizaci, měli příležitost setkat se tváří v tvář 19. a 20. dubna 2023 v Plovdivu v Bulharsku u příležitosti čtvrtého zasedání řídícího výboru euWater4iSD. Dvoudenní zasedání se konalo v Plovdivu, středověkém městě, kde sídlí bulharský partner Green Synergy Cluster. Během setkání byly projednány všechny pracovní balíčky euWater4i-SD, se zvláštním zaměřením […]

více informací

Ukončení projektu iWATERMAP a monitoring akčního plánu

5. dubna 2023

Projekt iWATERMAP se blíží ke konci. Cílem projektu bylo zlepšení inovačních politik pro posílení kritické masy vývoje inovačních ekosystémů v odvětví vodních technologií. Dosažení kritické masy v inovacích umožňuje partnerským regionům v budoucnu růst vlastní silou v rozvoji inovací, čímž se vytváří podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti a růstu zaměstnanosti v regionech. Klastr CREA Hydro&Energy zastupoval […]

více informací

Mezinárodní konference EXPO Water in Landscape

22. března 2023

V úterý 21. března jsme společně s Mendelovou univerzitou v Brně a Jihomoravským krajem uspořádali 1. Mezinárodní konferenci EXPO Voda v krajině ve Křtinách. Konference se konala pod záštitou hejtmana JMK Jana Grolicha a zúčastnil se jí náměstek hejtmana Jan Zámečník. Konference byla věnována tématům hydrologie a sucha, odbornému vzdělávání a chytrým řešením vody. V […]

více informací

High-level konference v Bruselu

12. prosince 2022

V Bruselu proběhla konference iWATERMAP, která byla zaměřena na podporu inovačních ekosystému v evropských regionech. Hlavními tématy byla podpora VaV v oblasti vodních technologií, překlenutí propasti v inovacích, posílení kritické masy a další posílení prostřednictvím Interreg Europe, evropských partnerství, blue economy a inovačních misí.

více informací

Účast na konferenci EA Water Summit v Keni

12. prosince 2022

Klastr se zúčastnil konference EA Water Summit v Nairobi v Keni jako partner projektu euWater4i-SD. Cílem této obchodní mise bylo poznat místní vodohospodářský trh a navázat kontakty pro budoucí spolupráci. Velmi pozitivně hodnotíme setkání s velvyslancem České republiky v Nairobi, se zástupci z Kenya Water Institute a německé společnosti KSB a mnoha dalšími. Brzy navštívíme […]

více informací

Ocenění na Dni klastrů v Jihlavě

12. prosince 2022

Během Dne klastrů v Jihlavě jsme obdrželi čestné ocenění Národní klastrové asociace v kategorii vzdělávání za iniciativu založení Centra odborné excelence „Voda v krajině,“ které se založilo společně s Mendelovou univerzitou. Na programu byly přednášky na téma klastrové prostředí v národním a mezinárodním kontextu v podání Ing. Petra Poráka a Ing. Kristýny Rivolové z Ministerstva […]

více informací

PoVe Water Leeuwarden

26. listopadu 2021

Partneři PoVE Water se na začátku října zúčastnili kongresu, který se konal v Leeuwardenu v Nizozemsku. Tématem byly inovace pro udržitelnou společnost a probíral se zde především mezinárodní kontext udržitelných inovací a věda. Po dvoudenní konferenci proběhlo jednání mezi partnery, kde byly diskutovány důležité informace a novinky, které se týkaly dosavadního průběhu projektu.

více informací

Finalizace 1. fáze projektu iWATERMAP

26. listopadu 2021

Projekt iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE ukončuje aktuálně 6. semestr své realizace a vstupuje do dvouleté fáze udržitelnosti. Před ukončením 1. fáze projektu se uskutečnilo dílčí setkání stakeholderů projektu, které proběhlo online formou. V 6. projektovém semestru je naplánovaná finalizace již zpracovaného draftu Akčního plánu a v budoucnu také upgrade infografického zpracování 3 verzí Cestovních map. Šestý projektový semestr také plánuje zpracování […]

více informací

29. Konference podunajských států a Hydrologické dny 2021

2. září 2021

Vážené dámy, vážení pánové, drazí kolegové a příznivci hydrologie, organizační tým Českého hydrometeorologického ústavu si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou konferenci HYDROLOGICKÉ DNY 2021, která se uskuteční 9. září 2021 formou videokonference. Veškeré informace najdete v přiloženém cirkuláři a také na webových stránkách konference http://www.hydrologickedny.cz Budeme rádi, když pošlete pozvánky všem, kteří podle Vás mohou mít zájem o témata konference. Konferenci Hydrologické […]

více informací

PoVE Water kick off meeting v Bruselu

31. ledna 2020

Ve dnech 21. – 22. 1. 2020 se uskutečnilo již druhé projektové setkání pilotního projektu Platform of Vocational Excellence Water (PoVE Water) v Bruselu. Za klastr CREA Hydro&Energy se setkání zúčastnil Ing. Břetislav Skácel a Ing. Denisa Havlíková. V rámci setkání byly představeny novinky z každého z partnerských regionů a následně prezentovány výsledky skenování a SWOT analýzy odborné excelence, […]

více informací

Mapování inovačního ekosystému vodního hospodářství

7. září 2020

V rámci projektu iWATERMAP z programu Erasmus +, který aktivně řeší problematiku a zlepšení inovační politiky v odvětví vodohospodářských technologií, byla vypracována první verze dílčího výstupu, tzv. Self-Assessmentu. Živý dokument, který bude v průběhu projektu i nadále aktualizován vypracoval klastr CREA Hydro & Energy, jakožto jeden z projektových partnerů. Dokument vychází z již zpracovaných cestovních map pro dílčí oblasti lidských zdrojů, […]

více informací

Ukončený semestr projektu iWATERMAP

7. září 2020

Projekt iWATERMAP z program INTERREG Europe aktuálně ukončuje 4. semestr svého průběhu. Partneři z Nizozemí, Lotyšska, Rumunska, Portugalska, Španělska, Řecka a České republiky se společně podílí na zlepšení inovační politiky pro navýšení kritické úrovně rozvoje inovačních ekosystémů v odvětví vodohospodářských technologií. Za Českou republiku je projekt řešen v rámci spolupráce klastru CREA, Mendelovy univerzity v […]

více informací

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com